FAQs - Pamięć USB flash

 • Co mam zrobi?, kiedy widz? komunikat, ?e moja pami?? zewn?trzna jest zabezpieczona przed zapisywaniem?
  U?yj oprogramowania Ufix. Je?li problem si? utrzymuje, skontaktuj si? z naszym zespo?em pod adresem tech-sup@pny.eu
 • Nie otwieraj? si? wi?ksze pliki.
  Sformatuj swoj? pami?? zewn?trzn? przy u?yciu exFat lub NTFS.
 • Czy musz? zainstalowa? jaki? sterownik?
  Nie, nie musisz ju? instalowa? ?adnego sterownika.
 • Moja pami?? zewn?trzna nie jest wykrywana, a musz? mie? dost?p do moich danych.
  U?yj programu do odzyskiwania danych. Mo?esz te? bezpo?rednio skontaktowa? si? ze specjalist?.
 • Nie mog? dokona? transferu danych z mojej pami?ci zewn?trznej Duo-Link.
  Zainstaluj inn? aplikacj? i przetestuj swoj? pami?? zewn?trzn? na innym urz?dzeniu (smartfonie, tablecie, laptopie).